Sogndal IL - Symjing

Leiar: Elisabet Skrede
Telefon: 918 66 050
Kontaktperson: Elisabet Skrede
Telefon: 918 66 050

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Svømming

Konkurransesymjing er ein av dei største idrettane i verda, der det er om å gjera å symja fortast mogleg over ulike avstandar i eit symjebasseng. I symjing blir det hovudsakleg konkurrert individuelt og det finst ei rekkje ulike symjeartar å konkurrera i, som crawl, rygg, butterfly og bryst, og dessutan medley som er ein kombinasjon av alle symjeartane.

Symjebasseng er oppvarma og har ein temperatur på ca. 28 grader. Det finst barnebasseng og djupare basseng for dei som er litt eldre. Bassenga kan vera frå ca. 40 cm til 4 m djupe. Dersom ein ikkje kan symja frå før, får ein opplæring av symjetrenarar. Som fysisk aktivitet er symjing ein svært god aktivitet, då det er ein skånsam og forholdsvis skadefri idrett. På symjetreningar for barn går det føre seg symjing, leik, vasstrening og andre badeaktivitetar.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk