Notodden Frivilligsentral

Leder: Nina Sagafoss
Telefon: 970 53 374
Kontaktperson: Nina Sagafoss
Telefon: 970 53 374

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Notodden Frivilligsentral

En frivilligsentral er en møteplass for alle som vil bidra innen frivillighet i sitt lokalmiljø. Sentralen fungerer som et kontaktpunkt mellom det offentlige, ulike foreninger og menneskene som engasjerer seg i dem. Frivilligsentralen har støtte fra stat og kommune og baserer seg ikke på medlemskap.

Det finnes mer enn 400 frivilligsentraler i Norge. Frivilligsentralenes arbeid er ment for alle grupper i lokalmiljøet, enten det er personer som ønsker å utføre frivillig, meningsfylt innsats eller å motta en slik innsats. Gjennom sentralens aktiviteter kan folk i alle aldre finne tilbud som er til nytte og glede. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Eksempler kan være sosiale møteplasser, hjelp til hjemmeboende, samtalepartnere, følge til sykehus, turgruppe, ulike aktiviteter og tilbud for og med flerspråklige. På www.frivilligsentral.no kan du finne nærmeste lokallag og oversikt over aktiviteter der du bor.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål