Balestrand Jeger- og Fiskarlag

Leiar: Arle Nyborg-Christensen
Telefon: 57692434
Kontaktperson: Arle Nyborg-Christensen
Telefon: 57692434

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Jakt og fiske

Noregs jeger og fiske-forbund er ein nasjonal organisasjon for jegerar og fiskarar. Forbundet er i stor grad med på å spreie kunnskap om jakt, fiske og friluftsliv. Ein føresetnad for all jakt og fiske er natur som har evne til å produsere eit overskot av vilt og fisk. Difor er også ein stor del av engasjementet innan jeger og fisk-foreiningar retta mot naturforvalting

Å fiske er å fange viltlevande fisk i både saltvatn og ferskvatn. Til dette brukar ein ei fiskestang med snøre og ein eller fleire fiskekrokar i enden. Fiske som friluftsliv vert kalla sportsfiske. Blant dei viktigaste sportsfiskane har vi abbor, aure og torsk. Jakt går ut på å spore opp og felle, eller fange, ville dyr og fuglar. Innanfor jakt er det vanleg å skilje mellom småviltjakt og storviltjakt. Når ein skal drive med jakt, må ein først gå på kurs, og bestå jegerprøva

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk