UKM Notodden og Hjartdal

Litt om UKM Notodden og Hjartdal

 

آیا میخواهید چیزی را بسازید یا ایجاد کنید، با افراد همفکر دیدار کنید و استعداد خود را پرورش دهید؟ UKM یک محل ملاقات برای جوانان و فرهنگ است ، جایی که ما با هم چیزی را ایجاد میکنیم.

در اینجا میتوانید آنچه را که به آن اشتیاق و علاقە دارید نشان دهید یا به دیگران کمک کنید تا دیده شوند. در UKM از همه عبارات فرهنگی استقبال میشود، چه آواز خواندن، عکاسی، بازی و رقص مدرن. ما در اینجا هستیم تا برای شما فرصتی ایجاد کنیم تا آنچه را که مورد علاقه شما است را انجام دهید! شاید شما هم چیز جدیدی کشف کنید؟ با ما میتوانید همان کسی باشید که میخواهید. خوش آمدید!

Kontakt UKM Notodden og Hjartdal

Leder: Torgeir Fossli
Telefon: 906 88 515
Mail: rektor@notoddenkulturskole.no
Kontaktperson: Torgeir Fossli
Telefon: 906 88 515
Mail: post@notoddenkulturskole.no