Friskis & Svettis Notodden

Litt om Friskis & svettis

 

Friskis & Svettis er ei idrettsforeining som har lokallag over heile landet. Dei tilbyr gruppetrening i gymsal og ute i friluft. Friskis & Svettis har treningsopplegg som passar for alle, anten dei vil ha roleg eller høgt tempo.

Ideen bak Friskis & Svettis er at treninga skal vera utan konkurranse med kvarandre. Målet er at alle skal oppleve glede gjennom bevegelse og at ein får lyst til å trene. Foreininga sitt ønske er å inkludere ALLE i treningsopplegga sine. Det er det same om du er godt trent frå før og ønsker intensiv trening i høgt tempo, eller om du helst vil ha mjuk og roleg trening. Med bakgrunn i dette skjønar ein at trening med Friskis & Svettis er populært blant veldig mange, og passar for folk i alle aldrar. Foreininga kan tilby blant anna gruppetreningar i sal, utetrening og spinning.

Kontakt Friskis & Svettis Notodden

Leder: Liv Heidi Settemsli
Telefon: 92499021
Mail: lhb.settemsli@notodden.kommune.no
Kontaktperson: Liv Heidi Settemsli
Telefon: 92499021
Mail: lhb.settemsli@notodden.kommune.no