Asker Schakklubb

Leder: Geir Tvedt
Telefon: 922 54 630
Kontaktperson: Jøran Aulin-Jansson
Telefon: 913 32 242

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Sjakk

Sjakk er et svært gammelt strategi og selskapsspill, men det er også et profesjonelt konkurransespill. Det er anslått at over 600 millioner mennesker spiller sjakk, verden over. Sjakk er kjent for sin kompleksitet, og derfor gjenstand for utbredte studier, spesialisert litteratur og egne dataprogrammer som kan regne ut millioner av mulige trekk.

Sjakk spilles av to personer på et kvadratisk brett med 64 felter, der hver spiller leder hver sin hær bestående av 16 brikker. Målet spillet er å sette motstanderens konge under angrep på en slik måte at motstanderen ikke har noe lovlig trekk. Kongen er da «sjakk matt». Et spill i sjakk kalles "parti". Ved partiets begynnelse starter spilleren som har lyse brikker med å flytte en brikke, et såkalt "trekk". Deretter er det motstanderen med de mørke brikkene sin tur. Slik veksler motstanderne på å utføre trekk, etter spesielle regler for hvordan de ulike brikkene kan bevege seg på brettet. Motstanderens brikker slås og fjernes fra brettet ved å flytte egne brikker til feltet de står på. Spillereglene i sjakk er enkle, men taktikk og strategi kan være svært avansert.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål