Telemark Karate

Leiar: Heidi Gjerlid Sollid
Telefon: 958 18 730
Kontaktperson: Heidi Gjerlid Sollid
Telefon: 958 18 730

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Karate

Ordet karate stammar frå Okinawa og tyder ”tom hand”. Det er akkurat kva dette handlar om: sjølvforsvar utan bruk av våpen. Mange variantar av den japanske kampkunsten Karate blir i dag praktisera over heile verda. Det gjeld alt frå klassisk kampkunst som Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, Goju-ryu og Kyokushinkai, til moderne sports-Karate som blir olympisk idrett i Tokyo i 2020

Karate har mange rituelle handlingar i tillegg til sjølve forsvarsøvingane. Det blir lagt stor vekt på å vere høfleg, vise respekt og vere audmjuk. I tillegg har me den fysiske delen som trener styrke, fart, balanse, konsentrasjon og å vera hurtig. Karate høyrer inn under Noregs Kampsportforbund og passar for alle aldrar—anten du er 6- eller 60 år, har kroppen godt av treninga!

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk