Helteløpet

Litt om Helteløpet

 

Helteløpet blir kvart partallsår skipa til på Rauland. tilskipar er IL Dyre Vaa. Her er du velkomen som deltakar eller frivillig. Vi har ulike distansar tilpassa ulike behov.

Du kan anten løpe HelteLøpet 26 km, HalvHelten, TrimHelten, FamilieHelten eller BarneHelten. Desse er frå omlag 200 m - 3 km. Løypene går i flott høgfjellsterreng, ljosløype i sentrum, langs Totak og på stiar i skogen. Me ynskjer deltakarar av ulik slag. Både dei som vil ta seg ein rolig tur, og dei med høg fart.

Kontakt Helteløpet

Leder: Aud Irene Kittilsen
Telefon: 92497618
Mail: helterennet@telemarkhelten.no
Kontaktperson: Aud Irene Kittilsen
Telefon: 92497618
Mail: helterennet@telemarkhelten.no