Sogndal IL - Turn

Leiar: Ina Knagenhjelm Wilhelmsen
Telefon: 918 46 717
Kontaktperson: Ina Knagenhjelm Wilhelmsen
Telefon: 918 46 717

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Turn

I turn brukar ein kroppen til å gjere ulike øvingar, anten frittståande eller ved hjelp av apparat. Turn er ein idrett der ein kan konkurrere både individuelt og på lag. Ved å drive med turn, lærer ein å meistre kroppen. Ein trener for å bli mjuk, smidig og sterk.

Mange turnøvingar kan vi kjenne att frå barneleikar, som til dømes å hoppe bukk, stupe kråke eller slå hjul. Til slike enkle øvingar treng ein ikkje noko utstyr. Ein kan gjera dei på golvet eller på ei enkel matte. Andre turnøvingar er meir kompliserte og krev ulike apparat. Dette blir kalla apparatturn, og inneheld øvingar som skranke, hopp, bom og frittståande. I konkurransar vil domarane vurdere vanskegrad og utføring. Så vert det gjeve karakter ut frå dette.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk