Sogndal Dykkarklubb

Leiar: Helge Magne Reksnes
Telefon: 909 27 315
Kontaktperson: Helge Magne Reksnes
Telefon: 909 27 315

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Dykking

Dykking er ein undervassaktivitet ein kan driva med som hobby og fritidsaktivitet, eller som konkurranseidrett. Innan sportsdykking skilst det på fridykking, der ein held pusten under vatn, eller apparatdykking, som er det mest vanlege. I apparatdykking, også kjent som SCUBA-dykking bruker ein våtdrakt eller tørrdrakt og utstyr som gjer det mogleg å pusta og dermed kunne opphalda seg lenger under vatn.

Det finst mange ulike undervassaktivitetar. Innanfor hobbyaktivitetar er marin biologi og arkeologi, og dessutan undervassjakt (spydfiske) populært. Konkurranseidrettar innan dykking omfattar lagspel som undervassrugby og undervasshockey, langdistanse overflatesymjing med symjeføter (finnesymjing), undervassfotografering og undervassjakt. For å driva med apparatdykking krevst det dykkarsertifikat. Alle med normal helse kan byrja å dykka, men det er viktig at lungene er i orden og legesjekk er vanlegvis ein del av dykkekurset.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk