Balestrand IL - Allidrett

Leiar: Kamilla Neset
Telefon: 97508011
Kontaktperson: Kamilla Neset
Telefon: 97508011

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Allidrett

Allidrett er eit variert aktivitetstilbod kor barn får prøve fleire ulike idrettar i fleire miljø, til dømes i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vatn. Ein legg særleg vekt på å utvikle ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa barnet sitt utviklingsnivå. Ein idrettsskule kan organiseras av eit fleiridrettslag, eit særidrettslag, eller eit samarbeid mellom fleire idrettslag.

Barna får eit godt fundament for eit aktivt liv, kor dei får prøve seg på mange forskjellige aktivitetar både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktivitetar gjev barna eit godt utgangspunkt for å kunne delta i fleire idrettar seinare, og stimulerer dei fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk