Notodden barne og ungdomsteater

Litt om Barne og ungdomsteater

 

I fremføring av teater fortelles det en historie til publikum, ved hjelp av dramatisk tekst og handling. Skuespillerne i et teaterstykke får en rolle de skal fremføre. Noen ganger improviserer de, eller de har innøvde replikker og handlinger på scenen.

Barn og ungdom i teatergrupper pleier å møtes noen kvelder i uka, for å gjøre teaterøvelser. Det finnes også teatergrupper for voksne. Vanligvis setter man opp én eller flere forestillinger i løpet av året. Da er det ofte mange forberedelser i forkant og det er mange muligheter til å utfolde seg kreativt, i tillegg til det å være skuespiller. Elementer som lyssetting, scenekulisser, sminke, kostymer, lyd og spesialeffekter er noen av de tingene man kan bidra med i en teatergruppe. Gjennom drama og teater lærer man seg samspill i gruppe og å bli trygg på seg selv.

Kontakt Notodden barne og ungdomsteater

Leder: Ingvild Birkeland
Telefon: 480 30 517
Mail: ingvild.birkeland@usn.no
Kontaktperson: Cecilie Lerstang/ Tone Cronblad Krosshus
Telefon: 46817486/ 920 41 226
Mail: cecilielerstang@yahoo.no/ tone.c.krosshus@hit.no