Notodden Swingklubb

Litt om Swing

 

Swing er ein helsefremjande og morosam dans. I tillegg til at det er stressreduserande og godt for hjartet, får du meir energi og uthald av å danse. Jamleg dans kan dessutan vere ein fin måte å gå ned i vekt på og betre kondisjonen. Du blir glad av å danse swing, og du byggjer eit sosialt nettverk ved at du møter og blir venner med nye folk.

Swing er ei fellesnemning for ulike pardansar som oppstod på 1920-talet i USA. Som internasjonalt fenomen heng swingdansen særleg saman med utbreiinga av rock and roll-musikken på 1940-talet. Det finst mange ulike typar swing: Fasting, Folkeswing, East Coast-swing, West Coast-swing, Bugg, Rock and roll, osv. Når du har lært deg grunntrinna i swing – t.d. gåsteg, touch-steg og trippelsteg – kan du setje dei saman omtrent som med Lego-klossar.

Kontakt Notodden Swingklubb

Leder: Gunn-Iren Simensen
Telefon: 91103259
Mail: notodden.swingklubb@nyespot.net
Kontaktperson: Laila Huseklepp
Telefon: 907 25 040
Mail: notodden.swingklubb@nyespot.net