Hurdal Kulturskole

Leder: Lise Lotte Solberg
Telefon: 950 56 595
Kontaktperson: Hurdal Kulturskole
Telefon: 66106610

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Hurdal Kulturskole

En Kulturskole er et kommunalt tilbud som gir barn og unge opplæring i samsvar med de evner og forutsetninger eleven har. Undervisningen tar utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer. Skolen legger derfor til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.

Elevene får en individuelt tilpasset undervisning og det gis tilbud på et variert utvalg av musikk-instrumenter, i dans og andre uttrykksformer. Skolen ønsker spesielt å legge til rette for samspill både kunstnerisk og menneskelig, gjennom samspillsgrupper og fellesforestillinger.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål