Haukelirennet

Litt om Haukelirennet

 

Det vert laga ei beskriving til Haukelirennet. Som døme, følgjer beskriving til Langrenn: Langrenn er ein vinteridrett. Ein går på ski, ulike distansar, individuelt eller på lag. Frå gammalt var det berre ein stilart, klassisk stil. I klassisk stil fylgjer ein skisporet og let skia gli i diagonalgang. Dette vert framleis mykje bruka, men i dei siste åra har fristil gjort seg meir gjeldande i langrenn. I fristil skuvar ein skia utover frå kroppen slik skøyteløparane gjer.

Uavhengig av kva for ein stilart som vert nytta, handlar langrenn i konkurransar om å koma seg raskast mogleg gjennom løypa. Det finst fleire typer renn innanfor langrenn. Skiatlon og stafettar er blant dei mest populære. Langrenn er ein svært folkekjær idrett i Noreg, og ein fritidsaktivitet som mange er glad i. Ein kan drive med langrenn heile året. Når det ikkje er snø, byttast skia ut med rulleski og trening på barmark.

Kontakt Haukelirennet

Leder: Trond Neri Flothyl
Telefon: 90771119
Mail: trond.flothyl@haukelirennet.no
Kontaktperson: Geir Aslak Kastet
Telefon: 954 81 314
Mail: geiraslak@haukelirennet.no