Vinje IL - Friidrett

Leder: Bjørn Kleiv
Telefon: 9961 6509
Kontaktperson: Bjørn Kleiv
Telefon: 9961 6509
 

Friidrett

Friidrett er konkurransar i løp, hopp og kast. Dette går føre seg på ein utandørs arena som har ein 400 meter lang bane rundt ein indre grasbane. Nokre øvingar kan også gå føre seg innandørs.

Ved øvingar i løp startar løparane samtidig, og dei prøver å koma fyrst i mål. Det er fleire ulike øvingar i løp. Nokre av dei mest vanlege er sprint, stafettløp og hekkeløp. Ved sprint skal ein springe så fort ein kan over ein kort avstand. Ved stafettløp er ein på lag og vekslar på å springe med dei andre på laget. Ved hekkeløp skal ein springe så fort ein kan og samtidig hoppe over hekkar undervegs. Friidrett har mange morosame øvingar. Ein kan nemne lengde- og høgdehopp, spyd, diskos, kulestøyt, sleggekast, stavsprang, kappgang og tresteg.

Velg språk

Aktuelt språk: Nynorsk