Reinsparken

Leiar: Silje Hagen
Telefon: 46 88 88 96
Kontaktperson: Silje Hagen
Telefon: 46 88 88 96

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Reinsparken

Reinparken er ein sosial møtestad for uorganisert aktivitet, der temaet er villrein. Parken inneheld eit sykkelanlegg, beståande av ein «pumptrack» (asfaltert bane), hopplinje (hoppbakke for sykkel), og etter kvart ein «wallride» (sykkelvegg) i treverk som ein kan sykle på. I tillegg går det ein sti/joggeløype gjennom området og skogen i bakkant av sykkelanlegget, som bind heile anlegget fint saman. Joggeløypa er om lag 1,2 km lang, og går i flatt terreng.

Her kan ein rusle eller trille gjennom skogen på ein universell tilrettelagt sti av grus. Når heile parken er ferdig, vil det også vera tilrettelagt med ein badekulp i vestenden av parken, slik at ein har fleire aktivitetsmoglegheiter på staden. Det vil også koma kule sitjeplassar i området, der ein vil kunne slenge seg ned, å «henge» - bokstaveleg talt. Reinparken ligg sentralt tilknytt E-134, skule, barnehage og helsehus på Edland, og vil vera eit heilårsanlegg. Velkomen!

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk