IL Dyre Vaa - Skiskyting

Leiar: Per Morten Wienenga
Telefon: 473 90 939
Kontaktperson: Per Morten Wienenga
Telefon: 473 90 939

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Skiskyting

Skiskyting er ein vinteridrett der langrenn og skyting blir kombinert. I konkurransar går utøvarane rundar i ei skiløype. Dei stoppar på standplassar undervegs og skyt mot fem blinkar. Det blir skote både ståande og liggande.

Dersom ein utøvar bommar på ein eller fleire blinkar, blir det strafferundar, eller tillegg på tid. Den som fullfører løypa på kortast tid, har vunne. Det blir konkurrera både individuelt og på lag i mange ulike greiner i skiskyting. Å vere uthaldande i langrennsløypa og å vise presisjon på standplass er viktig i denne idretten. Skiskyting er ein vintersport, men ein trenar heile året og det blir også halde konkurransar om sommaren. Dette blir kalla sommarskiskyting. Det går føre seg på same måte som på snø, men langrennsskia blir bytta ut med rulleski.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk