Haukeli/Edland Musikkorps

Leiar: Anne Marie Åsheim
Telefon: 909 84 480
Kontaktperson: Anne Marie Åsheim
Telefon: 909 84 480

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Korps

Musikkorps er musikkgrupper eller orkester som spelar ulike instrument. I korps kan ein lære seg å spele eit instrument, og vera med på samlingar og turar. Ved feiring av nasjonaldagen og andre festdagar spelar korps ute i gatene. Musikantane har på seg flotte uniformer når dei spelar.

I korps spelar musikantane på blåseinstrument og slagverk. Når dei ulike instrumenta spelar same stykket, blir det fin musikk. I eit korps er det mange ulike blåseinstrument. Blåseinstrumenta lagar lyd når du bles luft gjennom dei. Trommer og symbaler er typiske slaginstrument. Alle som vil, kan byrje å spele i korps. Ein treng ikkje å kunne noter eller ha eige instrument før ein startar.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk