Fjellrøyst

Leiar: Lena Øygarden Gaastjønn
Telefon: 974 96 485
Kontaktperson: Lena Øygarden Gaastjønn
Telefon: 974 96 485

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Fjellrøyst

Damekoret Fjellrøyst er ein gjeng med glade damer som syng saman på Øyfjell grendehus kvar onsdag. Fjellrøyst tek på seg små oppdrag og held eit par større konsertar i året.

Me starta opp i oktober 2017 og øver inn songar i variera sjangrar og form. Då me starta, hadde fleirtalet av oss aldri sunge i kor før, så hjå oss er det rom for både nybyrjarar og skolerte songarar. Me er altså eit kor i vekst, både musikalsk og i antal, og me har det grueleg moro saman!

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk