05. Grønnbyen i Notodden - Trond Aasland

Leder: Svein Brøndal
Telefon: 99236218
Kontaktperson: Trond Aasland
Telefon: 90589981
 

Grønnbyen i Notodden - Trond Aasland

Hydro bygget boliger for sine arbeidere i såkalte Grønnbyen. Generalen i Hydro, Sam Eyde, var stolt over hvordan Hydro tok vare på sine arbeidere og i 1908 kom kong Haakon på besøk og var på omvisning.

Grønnbyen ble bygget I årene 1906-1911 og ble tegnet av arkitekt Helge E. Blix. Navnet kommer av at alle husene i begynnelsen ble malt grønne. Grønnbyen inneholder 25 vertikaldelte tomannsboliger og 3 eneboliger.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål