09. Tinnebyen, arbeiderboliger

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Tinnebyen, arbeiderboliger

Tinnebyen er et arbeiderstrøk som ble bygd som følge av Norsk Hydros etablering på Notodden. Disse boligene er i likhet med Grønnbyen, også en del av Rjukan Notodden Industriarv. Tinnebyen ble bygd i perioden 1916-1920, og består av flere gater med tomannsboliger i mur. Tinnebyen har gjennomgått en del ombygging, med påbygg, nyere garasjer, og utbytting av originale vinduer og dører som gjør at bydelen ikke fremstår som like autentisk som for eksempel Grønnbyen. Derfor har Tinnebyen status som «oppsluttende verdi» i vår verdensarv, mens Grønnbyen er regnet som «signifikant objekt». I praksis betyr dette at Grønnbyen har et strengere vern.

På toppen av Tinnebyen finner vi en rekke av hus kalt «Femraderen» på folkemunne. Navnet kommer av at det opprinnelig sto fem hus på rekke her. Siden 1971 har det bare vært fire hus, da ett måtte rives på grunn av ustabile grunnforhold. Femraderen ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson og oppført i 1916-17, og var begynnelsen på Tinnebyen. Hvert hus hadde fire leiligheter. I dag har Femraderen et mer opprinnelig preg enn husene ellers i Tinnebyen, også et strengere vern.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål