Sogndal Turlag

Leiar: Leif Longvanes
Telefon: 906 46 424
Kontaktperson: Gry Thyrrestrup
Telefon: 90200638

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Turlag

Turlag er for alle og ein kvar. Målet er å leggje til rette for eit aktivt, enkelt og naturvenleg friluftsliv. Med friluftsliv meiner ein at ein kan bruke fritida si til å vera fysisk aktiv i naturen. I det norske landskapet kan ein til dømes ta fotturar, båtturar, skiturar og sykkelturar.

Er ein medlem av Turlag, får ein høve til å vera med på opplevingsrike og sosiale turar. I tillegg vil ein lære nye ting om naturen. Turlag skipar til fleire ulike slag turar i norsk natur. Det kan vere dagsturar og overnattingsturar. Slike turar blir leia av erfarne turleiarar, som på førehand har lagt til rette og planlagt alt. Dei norske turlaga har også ei mengd kurs ein kan vera med på. Dei skipar til blant anna klatrekurs, kurs i kart og kompass og i fyrstehjelp.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk