Sogndal IL - Barneidrett

Leiar: Ellen Eimhjellen Blom
Telefon: 911 25943
Kontaktperson: Ellen Eimhjellen Blom
Telefon: 911 25943

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Allidrett

Allidrett er eit variert aktivitetstilbod kor barn får prøve fleire ulike idrettar i fleire miljø, til dømes i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vatn. Ein legg særleg vekt på å utvikle ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa barnet sitt utviklingsnivå. Ein idrettsskule kan organiseras av eit fleiridrettslag, eit særidrettslag, eller eit samarbeid mellom fleire idrettslag.

Barna får eit godt fundament for eit aktivt liv, kor dei får prøve seg på mange forskjellige aktivitetar både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktivitetar gjev barna eit godt utgangspunkt for å kunne delta i fleire idrettar seinare, og stimulerer dei fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk