Balestrand Songlag

Leiar: Gunhild Skåsheim
Telefon: 984 04 189
Kontaktperson: Gunhild Skåsheim
Telefon: 984 04 189

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Kor

Eit kor er ei gruppe med songarar som framfører ulike songar, samstemt eller fleirstemt. Musikken dei syng blir ofte kalla for korsong. Er korsongen samstemd betyr det at alle i koret syng med lik songtone, medan ved fleirstemt er det fleire stemmer med ulike tonar som syng samtidig.

Eit kor består som regel av minst åtte medlemmer. Mindre grupper blir gjerne kalla for vokalgrupper eller songgrupper. Eit kor kan syngja med eller utan musikkinstrument, avhengig av kva slags musikk som blir sungen. Det er vanleg at sangkor har ein dirigent som leiar kora til å starta og avslutta songar, syngja sterkt eller dempa, og som signaliserer overgangar til dei ulike stemmene. Det finst mange ulike typar kor for barn og vaksne, i alle aldrar og i alle slags sjangrar. Å syngja i kor er ein sosial aktivitet og mange kor reiser også på turar, festivalar og konsertar der dei syng for publikum.

Vel språk

Aktuelt språk: Nynorsk