Røyken Teatergruppe

Litt om Barne og ungdomsteater

 

Podczas przedstawienia teatralnego, przy pomocy scenariusza i ruchu, publiczności opowiedziana zostaje historia. Aktorzy występujący w sztuce teatralnej otrzymują role, którą muszą zagrać. Niekiedy improwizują, innym razem przedstawiają na scenie wyuczone wersety i ruchy.

Dzieci i młodzież należące do grup teatralnych spotykają się wieczorami w trakcie tygodnia, kiedy to odbywają się próby teatralne. Istnieją także grupy teatralne dla dorosłych. Najczęściej przygotowują one jedno lub więcej przedstawień w ciągu roku. Często wiąże się to z wieloma przygotowaniami toczącymi się przed przedstawieniem, co, poza możliwością bycia aktorem, daje sposobność do rozwoju kreatywności. Członkowie grup teatralnych to także osoby zajmujące się oświetleniem, scenografią, makijażem, kostiumami, dźwiękiem, czy efektami specjalnymi. Dzięki udziałowi w sztukach teatralnych można nauczyć się interakcji w grupie, jak również zyskać pewność siebie.

Kontakt Røyken Teatergruppe

Leder: Espen Olsen
Telefon: 957 65 923
Mail: royken.teatergruppe@gmail.com
Kontaktperson: Espen Olsen
Telefon: 957 65 923
Mail: royken.teatergruppe@gmail.com