Røyken Teatergruppe

Litt om Barne og ungdomsteater

 

I framføring av teater blir det fortalt ei historie til publikum, ved hjelp av dramatisk tekst og handling. Skodespelarane i eit teaterstykke får ei rolle dei skal framføre. Nokre gonger improviserer dei, eller dei har innøvde replikkar og handlingar på scenen.

Barn og ungdom i teatergrupper møtest nokre kveldar i veka , for å gjere teaterøvingar. Det finst også teatergrupper for vaksne. Til vanleg set ein opp ein eller fleire framsyningar gjennom året. Da er det ofte mange førebuingar, og det er mange moglegheiter til å vere kreativ, i tillegg til det å vere skodespelar. Element som lyssetting, scenekulisser, sminke, kostyme, lyd og spesialeffektar er nokre av dei tinga ein kan bidra med i ei teatergruppe. Gjennom drama og teater lærer ein samspel i gruppe og å bli trygg på seg sjølv.

Kontakt Røyken Teatergruppe

Leder: Espen Olsen
Telefon: 957 65 923
Mail: royken.teatergruppe@gmail.com
Kontaktperson: Espen Olsen
Telefon: 957 65 923
Mail: royken.teatergruppe@gmail.com