Røyken Taekwon-Do Klubb

Litt om ITF Taekwon-Do

 

تکوان-دو ورزشی کرەای است و نام آن به معنی "هنر مبارزه با دست و پا" است. در تکوان-دو تمام بدن خود را استفاده می کنید، و قدرت، استقامت، تحرک و هماهنگی را توسعە میدهید. همزمان با آموزش فیزیکی هنر رزمی، اخلاق و ارزشهای سالم در یک محیط مثبت، ایمن و فراگیر برقرار می‌شوند. تکوان-دو یک فعالیت متنوع، سرگرم کننده و هیجان انگیز است. تمرین‌ها به صورتی سازماندهی شده است که همه گروەهای سنی باید احساس رضایت از حضور در فعالیت‌های بدنی را با شرایط خاص خود داشته باشند. شما احتمال دارد کە قبل از شروع این ورزش آموزشی ندیده باشید و نیازی به دانش قبلی ندارید.

در تکواندو ما در گروەهای تقسیم سنی و سطوح مختلف ، آموزشهای فردی داریم و مربیان واجد شرایط در هر جلسە تمرینی به شما انگیزه میدهند و به شما کمک میکنند تا احساس اعتماد به نفس و اعتماد به تواناییهای خوبی کسب کنید. به عنوان یک ورزش وابسته به فدراسیون ورزش ناروی ، ورزشکاران در هر شرایط سنی به بسیاری از مسابقات دسترسی دارند. از لحاظ بین المللی، تکواندو ITF ورزشی است که کشور ناروی در آن بسیار خوب عمل میکند. تکواندو بصورت آزمایشی کاملاً رایگان است و هیچ تعهدی در طول دوره آزمایشی وجود ندارد.

Kontakt Røyken Taekwon-Do Klubb

Leder: Gro Smenes
Telefon: 92410450
Mail: gro.smenes@gmail.com
Kontaktperson: Gro Smenes
Telefon: 92410450
Mail: gro.smenes@gmail.com