Røyken og Omegn rideklubb

Litt om Ryttersport

 

Ryttarsport handlar om godt samspel mellom hest og ryttar. Når ein rir på hest, kan ein få han til å gjere ulike ting, ved hjelp av signal med beina, tøylar og stemmebruk.

Det finst forskjellige greiner innanfor ryttarsport. Dei to mest vanlege er dressurriding og sprangriding. I dressurriding ser ein på korleis hesten bevegar seg, og lydnad til ryttaren. Domarane ser på kor godt hest og ryttar fungerer saman. I sprangriding skal hest og ryttar koma seg gjennom ein bane med fleire hinder, mest mogleg feilfritt og på tid. Det finst mange ridesenter der ein kan lære å ri og stelle hest. Nybegynnarar kan starte på eit ridekurs med instruktør, i ein ridehall eller på ein ridebane. Turriding i naturen er også populært.

Kontakt Røyken og Omegn rideklubb

Leder: Sara Njøs Fagerås
Telefon: 934 24 101
Mail: roykenogomegn@gmail.com
Kontaktperson: Sara Njøs Fagerås
Telefon: 934 24 101
Mail: roykenogomegn@gmail.com