IL Ros - Basket

Litt om Basketball

 

بسکتبال یکی از محبوبترین ورزش‌های تیمی در سراسر جهان میباشد. بسکتبال در زمین بازی به طول ٢٨ متر و ١٥ متر عرض بازی میشود. در انتهای هر طرف میدان یک سبد بە ارتفاع ٣ متر و ٥ سانتیمتر از سطح زمین قرار دارد. دو تیم هر کدام با 5 بازیکن، در ٤ دور ١٠ دقیقەای مقابل یکدیگر بازی میکنند. بازیکنان از دستان خود برای پرتاب و حمل توپ در داخل زمین خط‌کشی شدە استفاده میکنند تا بتوانند با استفاده از آن حرکت کنند و توپ را بە گردش دربیاورند. علاوه بر این، بازیکنان از پاس دادن به یکدیگر استفاده میکنند تا بتوانند استراتژی‌هایی را برای بازیهای حمله و دفاعی ایجاد کنند.

هدف این است که بعد از پایان بازی بیشترین امتیاز (گل) را کسب کنید. بسته به جایی که از زمین توپ پرتاب میشود ، بازیکنان میتوانند هنگام داخل شدن توپ در سبد ، دو یا سه امتیاز کسب کنند. علاوه بر این ، در صورت داخل شدن توپ در سبد از روی پرتاب‌های پنالتی میتوانند یک امتیاز کسب کنند. با وجود این که در بازی بسکتبال قوانین زیادی وجود دارد ، یادگیری بازی نسبتاً آسان است. این یک بازی سریع و با تکنیک‌های فراوان است ، در این بازی اغلب امتیازات زیادی (گل) انجام میشود ، که باعث میشود هم برای بازیکنان و هم برای تماشاچیان سرگرم کننده و جذاب باشد. این یک افسانه است که بسکتبالیست‌ها باید از نظر جسمی قد بالایی داشته باشند. بسیاری از بهترین بازیکنان جهان قد "نورمالی" دارند. بسکتبال ورزشی است برای همه و می توان آن را هم در داخل و هم در خارج از سالن بازی کرد.

Kontakt IL Ros - Basket

Leder: Bjarte E. Grostøl
Telefon: 917 12 847
Mail: begrosto@online.no
Kontaktperson: Bjarte E. Grostøl
Telefon: 917 12 847
Mail: begrosto@online.no