Telemark Fjordhestlag

Litt om Fjordhestlag

 

Ryttarsport handlar om godt samspel mellom hest og ryttar. Når ein rir på hest, kan ein få han til å gjere ulike ting, ved hjelp av signal med beina, tøylar og stemmebruk.

Det finst forskjellige greiner innanfor ryttarsport. Dei to mest vanlege er dressurriding og sprangriding. I dressurriding ser ein på korleis hesten bevegar seg, og lydnad til ryttaren. Domarane ser på kor godt hest og ryttar fungerer saman. I sprangriding skal hest og ryttar koma seg gjennom ein bane med fleire hinder, mest mogleg feilfritt og på tid. Det finst mange ridesenter der ein kan lære å ri og stelle hest. Nybegynnarar kan starte på eit ridekurs med instruktør, i ein ridehall eller på ein ridebane. Turriding i naturen er også populært.

Kontakt Telemark Fjordhestlag

Leder: Bengt Bratt
Telefon: 906 95 257
Mail: styret@telemarkfjordhestlag.com
Kontaktperson: Bengt Bratt
Telefon: 906 95 257
Mail: styret@telemarkfjordhestlag.com