Helgen Idrettsskole

Litt om Allidrett

 
Aktuelt språk: Bokmål

  Allidrett- idrettsskole for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En idrettsskole kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag.

  Barna får et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

  Kontakt Helgen Idrettsskole

  Leder: Bente Helene Borgersen
  Telefon: 97 07 08 54
  Mail: bentehb60@gmail.com
  Kontaktperson: Bente Helene Borgersen
  Telefon: 97 07 08 54
  Mail: bentehb60@gmail.com