Eidsvoll og Hurdal Røde Kors - Hjelpekorps

Leder: Kristin Kulbliksæter
Telefon: 401 95 048
Kontaktperson: Joachim Dammen
Telefon: 90190604

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Røde Kors - Hjelpekorps

Norske Røde Kors er en ikke-statlig norsk nasjonalforening som er basert på frivillig arbeid. Røde Kors finnes også i mange andre land og de har de felles prinsipper, mål og symboler. Målet med Røde Kors er å oppdage, hindre og lindre lidelser og nød som mennesker blir utsatt for.

Røde kors arbeider også for respekt for mennesket. Gjennom flere ulike tiltak prøver det norske Røde Kors å få til nettopp dette. De har blant annet utviklet flere omsorgsaktiviteter i Norge for å motvirke ekskludering, skape trygge oppvekstrammer og motvirke konflikter og vold. I tillegg deltar Røde Kors i det lokale samfunnets sikkerhetsarbeid og beredskap, for å unngå eller redusere skader når ulykker skjer. Røde Kors har også et hjelpekorps som rykker ut på kort varsel og er klar til å hjelpe der det trengs. Det norske Røde Kors har opplegg for både skoler og barnehager rundt omkring i landet, hvor hensikten er å spre kunnskap om foreningens prinsipper.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål