Røyken og Åros Jeger og Fisk

Leder: Fred Richard Nyheim
Telefon: 952 34 275
Kontaktperson: Fred Richard Nyheim
Telefon: 952 34 275

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Jakt og fiske

Norges jeger og fiske-forbund er en nasjonal organisasjon for jegere, og sportsfiskere. Forbundet er i stor grad med på å spre kunnskap om jakt, fiske og friluftsliv. En forutsetning for all jakt og fiske er natur som evner å produsere et overskudd av vilt og fisk. Derfor er også en stor del av engasjementet innen jeger og fisk-foreninger rettet mot naturforvaltning.

Å fiske vil si at man fanger viltlevende fisk i både saltvann og ferskvann. Til dette bruker man en fiskestang med snøre og én eller flere fiskekroker i enden. Fiske som friluftsliv kalles sportsfiske og blant de viktigste sportsfiskene har vi abbor, ørret og torsk. Jakt går ut på å spore opp og felle, eller fange, ville dyr og fugler. Innenfor jakt er det vanlig å skille mellom småviltjakt og storviltjakt. Når man skal drive med jakt må man først gå på kurs og bestå jegerprøven.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål