Nærsnes Sangkor

Leder: Rolf Noremsaune
Telefon: 99159683
Kontaktperson: Rolf Noremsaune
Telefon: 99159683

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Kor

Et kor er en gruppe med sangere som fremfører ulike sanger, samstemt eller flerstemt. Musikken de synger blir ofte kalt for korsang. Er korsangen samstemt betyr det at alle i koret synger med lik sangtone, mens ved flerstemt er det flere stemmer med ulike toner som synger samtidig.

Et kor består som regel av minst åtte medlemmer. Mindre grupper blir gjerne kalt for vokalgrupper eller sanggrupper. Et kor kan synge med eller uten musikkinstrumenter, avhengig av hva slags musikk som synges. Det er vanlig at sangkor har en dirigent som leder koret til å starte og avslutte sanger, synge sterkt eller dempet, og som signaliserer overganger til de ulike stemmene. Det finnes mange forskjellige typer kor for barn og voksne, i alle aldre og i alle slags sjangere. Å synge i kor er en sosial aktivitet og mange kor reiser også på turer, festivaler og konserter der de synger for publikum.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål