Asker Skytterlag

Leder: Pål Gisle
Telefon: 948 77 476
Kontaktperson: Pål Gisle
Telefon: 948 77 476

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Skytterlag

I et skytterlag får man mulighet til å øve seg på praktiske skyteferdigheter ved å skyte på skiver fra ulike avstander. I skyting konkurrerer gutter og jenter i samme klasse, med lik forutsetning for å lykkes. Her er kvaliteter som god konsentrasjonsevne og psykisk styrke viktig for et godt resultat.

Det finnes mange spennende skyteøvelser og bane-, felt-, skifelt-, skogsløp-, stang-, felthurtig- og innendørsskyting er konkurranseformene du vil møte i et skytterlag. I øvelsene skyter man med fin eller grovkalibret rifle og baneskyting og feltskyting er hovedaktivitetene. Baneskyting foregår på faste skytebaner der de under 18 år og de over 65 år skyter på 100 meters avstand, mens seniorskytterne skyter på 200 eller 300 meter. Skivene det skytes på er runde og inndelt i poeng fra 1-10. Feltskyting foregår ute i terrenget mot ulike figurer på varierte avstander. Det blir i et skytterlag lagt stor vekt på sikkerhet og instruktører vil alltid være til stede og passe på at sikkerhetsreglene blir overholdt på standplass.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål