Asker Motorsportklubb

Leder: Harald E. Sehl
Kontaktperson: Elin Vandevjen
Telefon: 901 16 604

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Trial

Trial er motorsportens svar på akrobatikk der målet er å kjøre motorsykkel i ulendt terreng uten å sette foten i bakken eller lene seg mot trær etc. Her er det ikke farten som teller, men balanse, teknikk og en god dose mot er egenskaper man bør besitte for å bedrive denne sporten.

For å drive med trial må man være medlem i et idrettslag (motorsportklubb) tilsluttet Norges Motorsportforbund og ha en lisens, dvs en bekreftelse på at man har nødvendig ferdighet til å håndtere motorsykkelen på en trygg måte for seg selv og omgivelsene. De fleste klubber som driver med trial har motorsykler og sikkerhetsutstyr (hjelm, støvler, hansker, ryggskinne, knebeskyttelse) til utleie under opplæringen. Utøvere under 16 år må ha med en foresatt eller annen ansvarshavende person over 18 år under alle treninger/konkurranser.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål