Asker Kulturskole - Teater

Leder: Ta kontakt med Asker Kulturskole
Kontaktperson: Ta kontakt med Asker Kulturskole

 

Jeg vil bli kontaktet av aktiviteten

Kulturskole - teater

Hver uke får rundt 2000 elever sin undervisning i Asker kulturskole, enten individuelt, eller i grupper, og en uke i kulturskolen er fylt av utallige magiske øyeblikk. Noen ganger oppstår disse i undervisningsrommet, andre ganger i teatersalen, konsertsalen, dansesalen, galleriet eller hjemme når elevene øver. De viktigste forutsetningene for at dette skjer ligger i de trygge rammene kulturskolens lærere legger for opplæringen, den gode relasjonen mellom elev og lærer og ikke minst den solide fagkompetansen våre lærere innehar, både som utøvende kunstnere og pedagoger.

Asker kulturskole har en rekke opplæringstilbud innen teater, visuell kunst, dans og musikk, hovedsakelig for barn og unge fra 0-19 år. Kulturskolen har også tilrettelagt undervisning. Vi i Asker kulturskole kan love mestring, glede og magiske øyeblikk. Velkommen inn i kunsten!

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål