Kulturskole - for de yngste

Læring gjennom lek og moro er sentralt i undervisningstilbudene til de aller minste. I danselek har de fleste øvelsene form av lek, og vi danser til variert musikk. Barna blir kjent med kroppen sin og vi opplever ulike kvaliteter i bevegelsene. Gjennom danseleken øver vi oss også på konsentrasjon og koordinasjon, på fleksibilitet og styrke, rytme og balanse.

Musikklekundervisningen handler om sang, dans og lek med musikk, både fra den norske kulturskatten og fra andre land. Vi spiller på barnas kreativitet og improviserer sanger, leker at vi er på scenen og bruker musikk fra barnas hverdag. For de yngste barna blir teater introdusert gjennom leken. Vi legger vekt på å stimulere sansene - å se, lytte og kjenne. Gjennom rytmelek, sangleker, regler og eventyr blir kreativiteten og fantasien stimulert, og vi øver på fokus og konsentrasjon i sosial samhandling med andre. Skuespillet introduseres ved rollelek og øvelser.

Velg språk

Aktuelt språk: Bokmål