Digital aktivitetsoversikt for kommuner

Slik fungerer Vi FRITID på alle digitale flater:
 

Konseptet vårt

Vi FRITID er en digital løsning som viser alle fritids- og kulturaktivitetene i kommunen. Løsningen fungerer på alle kommunens digitale flater. Brukeren av Vi FRITID finner kontaktinformasjon til lag og foreninger, og kan se filmer og lese om aktivitetene. Løsningen gjør det enklere for innbyggere å ta del i en aktivitet og bli en del av et miljø, og øker sjansen for mestring og inkludering.

Kommuner med Vi FRITID

Se hvordan Vi FRITID er brukt hos følgende kommuners nettsider

Arrangementer med Vi FRITID

Samspillet i Vi FRITID

Pedagogikk

Tidlig innsats og inkludering

 

Aktivitet fra tidlig alder er viktig

Aktivitet og sosial tilhørighet styrker barns mentale tilstedeværelse og læringspotensial. Aktivitet gir mestringsfølelse og skaper inkludering, og det er derfor viktig å få barn i aktivitet tidlig. Vi FRITID viser oversikt over fritidsaktivitetene i kommunen, og gjør det enklere for barn, unge og voksne til å finne en interessant aktivitet.

 

Inkludering motvirker utenforskap

Her er et sammendrag fra Martine Grette sitt foredrag om enslige flyktninger. Å delta på en fritidsaktivitet er en form for miljøterapi. Inkludering motvirker utenforskap og bidrar til mestring. I Vi FRITID for Notodden kommune presenteres aktivitetene på åtte ulike språk, slik at terskelen for deltakelse senkes uavhengig av kulturell bakgrunn. Alle skal føle seg inkludert i lokalsamfunnet.

Uttalelser

Dette sier politikere om Vi FRITID

Tone Berge Hansen

Leder for hovedutvalg for kultur i Telemark fylkeskommune poengterer at det å vise frem alle aktivitetsmulighetene i en kommune med kortfilmer på 60 sekunder, stiller alle barn likt til å finne sin aktivitet og interesse.

 

Notodden kommune først ut i 2016

Et samlet kommunestyre med ordfører Gry Fuglestveit i spissen, var første kommune som enstemmig og tverrpolitisk støttet konseptet. Vi FRITID er nå fullt digitalisert og tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen.

 

Uttalelser

Dette sier idretten om Vi FRITID

 

Skipresident Erik Røste om løsningen

Røste understreker hvor viktig det er for barn og unge å se illustrasjonsfilmer av en aktivitet. Skoleelever i kommunene som benytter Vi FRITID har løsningen på sitt skole-nettbrett, på mobiltelefon og på kommunens nettside. På denne måten blir barn i grunnskolen tidlig kjent med aktivitetstilbudet i kommunen og får et innblikk i hvordan det er å delta.

 

Idrettsledere om Vi FRITID

Leder av Notodden Idrettsråd, Jonny Pettersen og prosjektleder og organisasjonssjef i Vestfold og Telemark Idrettskrets, Sondre Fjelldalen, kommenterer viktigheten av å presentere aktiviteter på en god måte gjennom digitale flater for barn og ungdom.

Tilbud

Den digitale løsningen har en rimelig lisens og lav startkostnad. Alle kommuner kan enkelt få tilgang til sin digitale oversikt. Vil du vite mer om hvordan tjenesten fungerer?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss