Fritidsoversikt i
din kommune

Digital oversikt og løsning som viser fritids og kultur aktiviteter på alle digitale flater i kommunen

Kommuner med Vi FRITID

Konsept

Digital oversikt og løsning for kommuner

Vi FRITID er en digital oversikt og løsning som viser fritids og kultur aktiviteter på alle digitale flater i kommunen og tilrettelegger for økt aktivitet for alle innbyggere. Kontaktinformasjon til de forskjellige lag og foreninger er satt sammen med illustrasjons-filmer og informasjon om den enkelte aktivitet.

 

Pedagogikk

 

Hvordan får man barn mentalt tilstede og klare for læring?

Tidlig innsats og bevisstgjøring på mulighets-spekter som finnes i din kommune gjennom korte illustrasjons-filmer som viser aktiviteten og gjør det enklere for barn, unge og voksne å finne en aktivitet ut fra sin interesse og sitt talent.

 

Inkludering som motvirker utenforskap.

Sammendrag fra Martine Grette sitt foredrag om enslige mindreårige flyktninger.

Aktivitetene blir presentert på 8 forskjellige språk i Notodden, slik at terskelen for deltakelse uavhengig av kulturell bakgrunn senkes og alle føler seg inkludert i lokalsamfunnet.

Uttalelser, politikere

Tone Berge Hansen

Leder for hovedutvalg for kultur i Telemark fylkeskommune poengterer at det å vise frem alle mulighetene i en kommune med kortfilmer på 60 sekunders stiller alle barn likt til å finne sin aktivitet, sitt talent og sin interesse.

 

Vi FRITID startet på Notodden i 2016

Et samlet kommunestyre med Ordfører Gry Fuglestveit i spissen var første kommune som enstemmig og tverrpolitisk støttet konseptet. Vi FRITID er nå fullt ut digitalisert og viser kultur og fritidsaktiviteter i en kommune på en ny måte tilpasset dagens teknologi og digitale muligheter.

 

Uttalelser, idretten

 

Skipresident Erik Røste om Vi FRITID

Røste understreker hvor viktig det er for barn og unge å se illustrasjon filmer for å begynne med en aktivitet. Elever i en kommune har Vi FRITID løsningen på sin elev iPad, tilgjengelig på telefon og den ligger på kommunens hjemmeside. På denne måten blir barn i grunnskolen tidlig kjent med hvilke aktiviteter som finnes i sin kommune og de ser hvordan aktiviteten utføres gjennom illustrasjons filmene.

 

Idrettsledere uttaler seg om Vi FRITID

Leder av Notodden Idrettsråd, Jonny Pettersen og Prosjektleder / organisasjonssjef Vestfold og Telemark Idrettskrets , Sondre Fjelldalen kommenterer viktigheten av å presentere aktiviteter på en god måte gjennom digitale flater for barn og ungdom.

Tilbud

Vårt konsept er genererbart til alle norske kommuner med en rimelig lisens og lav startkostnad.

Alle kommuner som ønsker denne løsningen til sin kommune kan raskt og enkelt få tilsvarende digital oversikt lokalt tilpasset til sin kommune. Kontakt oss hvis du ønsker en uforpliktende samtale om Vi FRITID som digital løsning og oversikt til din kommune.

Kontakt oss