Rauland Kiteklubb

Litt om Kiting

 
Aktuelt språk: Nynorsk

  Det vert laga ein video og ei beskriving til denne aktivteten. Som døme, følgjer beskriving til Jeger og Fisk: Noregs jeger og fiske-forbund er ein nasjonal organisasjon for jegarar og sportsfiskarar. Forbundet er i stor grad med på å spre kunnskap om jakt, fiske og friluftsliv. Ein føresetnad for all jakt og fiske er natur som har evne til å produsere eit overskot av vilt og fisk. Difor er også ein stor del av engasjementet innan jeger og fisk-foreiningar retta mot naturforvalting.

  Å fiske vil seie at ein fangar viltlevande fisk i både saltvatn og ferskvatn. Til dette brukar ein ei fiskestang med snøre og ein eller fleire fiskekrokar i enden. Fiske som friluftsliv vert kalla sportsfiske. Blant dei viktigaste sportsfiskane har vi abbor, aure og torsk. Jakt går ut på å spore opp og felle, eller fange, ville dyr og fuglar. Innanfor jakt er det vanleg å skilje mellom småviltjakt og storviltjakt. Når ein skal drive med jakt, må ein først gå på kurs og bestå jegerprøva.

  Kontakt Rauland Kiteklubb

  Leder: Bård Henning Midtbøen
  Telefon: 990 17 580
  Mail: baardhm16@gmail.com
  Kontaktperson: Bård Henning Midtbøen
  Telefon: 990 17 580
  Mail: baardhm16@gmail.com