Notodden Kulturskole

Leder:Torgeir Fossli
Telefon:906 88 515
Mail:rektor@notoddenkulturskole.no
Kontaktperson:Torgeir Fossli
Telefon:906 88 515
Mail:post@notoddenkulturskole.no

Notodden Kulturskole, illustrasjonsfilm:

 

En Kulturskole er et kommunalt tilbud som gir barn og unge opplæring i samsvar med de evner og forutsetninger eleven har. Undervisningen tar utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom kunstneriske uttrykksformer. Skolen legger derfor til rette for en opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.

Elevene får en individuelt tilpasset undervisning og det gis tilbud på et variert utvalg av musikk-instrumenter, i dans og andre uttrykksformer. Skolen ønsker spesielt å legge til rette for samspill både kunstnerisk og menneskelig, gjennom samspillsgrupper og fellesforestillinger.