Vi FRITID

Vi FRITID er en digital oversikt og løsning som ligger på kommunens hjemmeside. Vi FRITID viser fritids og kultur aktiviteter på alle digitale flater i kommunen og tilrettelegger for økt aktivitet for alle innbyggere. Små korte illustrasjons-filmer viser aktiviteten og gjør det enklere for barn, unge og voksne å finne en aktivitet ut fra sin interesse og sitt talent. Kontaktinformasjon til de forskjellige lag og foreninger er satt sammen med illustrasjons-filmen og informasjon om den enkelte aktivitet. Aktivitetene blir presentert på 8 forskjellige språk i Notodden, slik at terskelen for deltakelse uavhengig av kulturell bakgrunn senkes og alle føler seg inkludert i lokalsamfunnet.


 

NYHET - Digital oversikt og løsning for kommuner.                          

 

NYHET - På Mobil; Legg inn Vi FRITID som App på din mobiltelefon.

Notodden

Vi FRITID presenterer mange av kommunenes lokale lag, foreninger og fritidsaktiviteter på 8 ulike språk inkludert 60 sekunders film av hver aktivitet. Vi FRITID er i en 2 års pilotfase og vil legge til flere aktiviteter underveis. Kontaktinformasjon for alle fritidsaktiviteter, se vifritid.no/notodden, eller klikk på bildet under.

Klikk på bildet over for å komme til alle aktiviter på Notodden, eller gå in på Vi FRITID | Notodden.

Alle elever i Notodden har denne løsningen på sin elev iPad. På denne måten blir barn i grunnskolen tidlig kjent med hvilke aktiviteter som finnes i Notodden og de ser hvordan aktiviteten utføres gjennom illustrasjons filmene.

Vi FRITID på Notodden er bygd opp slik at konseptet er enkelt å generere til nye kommuner. Vårt konsept har da en billig lisens og rimelig starkostnad, slik at alle andre kommuner som ønsker denne løsningen til sin kommune raskt og enkelt kan få tilsvarende digital oversikt lokalt tilpasset til sin kommune.

Vi FRITID utvikles og leveres av Vi Integrerer AS. Kontakt oss hvis du ønsker en uforpliktende samtale om Vi FRITID som digital løsning og oversikt til din kommune.

Korte konseptfilmer

 

TIDLIG INNSATS: Hvordan får man barn mentalt tilstede og klare for læring?

 

Leder hovedutvalg for kultur i Telemark fylkeskommune.                          

 

Ordfører i Notodden, Gry Fuglestveit.

 

Enslige mindreårige flyktninger, Martine Grette.

 

President Norges skiforbund, Erik Røste.

 

Leder Notodden Idrettsråd, Jonny Pettersen.