Vi FRITID

Notodden

Vi FRITID presenterer mange av kommunenes lokale lag, foreninger og fritidsaktiviteter på 8 ulike språk inkludert 60 sekunders film av hver aktivitet. Vi FRITID er i en 2 års pilotfase og vil legge til flere aktiviteter underveis. Kontaktinformasjon for alle fritidsaktiviteter, se vifritid.no/notodden

Konsept

Vi leverer en sammensatt digital og fysisk løsning som vi kaller “Vi FRITID“. Konseptløsningen vår fungerer som et nytt informasjonsted sentralt i sentrum, hvor alle innbyggere kan finne en aktivitet ut fra sin interesse og sitt talent. Vi FRITID fungerer som et pedagogisk “klasserom” på dagtid, et topp moderne konferanserom med veggene fulle av aktivitetene i lokalsamfunnet.

Full digital oversikt over alle foreninger, lag og aktiviteter gjøres også tilgjengelig på den enkelte kommunes del av vifritid.no. Notodden kommune er først ute med dette, men konseptet er genererbart for alle kommuner som ønsker denne løsningen.

Vi FRITID utvikles og leveres av Vi Integrerer AS. Kontakt oss hvis du tror at dette er noe for din kommune.

Korte konseptfilmer